Tomaszowskie Teatralia

704
Podczas corocznych spotkań prezentacjom zespołów teatralnych towarzyszą również warsztaty dla uczestników i opiekunów grup oraz spektakle w wykonaniu zespołów profesjonalnych. Spektakle amatorskie ocenia profesjonalne jury, które spotyka się również z opiekunami grup, aby omówić szczegółowo wszystkie zaprezentowane formy. „Tomaszowskie Teatralia” stają się więc okazją do skonfrontowania różnych rodzajów form scenicznych, a także spotkaniem podczas którego uczestnicy amatorskiego ruchu artystycznego mogą doskonalić swoje umiejętności. Jury ocenia zaprezentowane spektakle pod kątem doboru repertuaru, prawdziwości wypowiedzi, atrakcyjności oprawy plastycznej i muzycznej oraz wartości artystycznej spektakli. Zwycięzcy przeglądu otrzymują w nagrodę statuetkę: Złotą, Srebrną lub Brązową Maskę oraz drobne upominki.