Wręczenie odznak pamiątkowych 25 Brygady Kawalerii Powietrznej

737
W obecności żołnierzy i pracowników wojska Dowództwa Brygady oraz 25 batalionu dowodzenia im. majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” pełniący obowiązki Dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej pułkownik Adam Grela wręczył odznaki pamiątkowe córce majora Dobrzańskiego Pani Krystynie Sobierajskiej – Dobrzańskiej, Panu Henrykowi Sobierajskiemu oraz Panu Andrzejowi Dyszyńskiemu.

Pani Krystyna Sobierajska-Dobrzańska nie ukrywała wzruszenia w czasie uroczystości, co wyraziła w swojej późniejszej przemowie.

Obecni byli również wcześniejsi dowódcy 25bdow. pułkownik Wiesław Kałkowski, aktualnie zastępca Szefa Wojsk Aeromobilnych w Dowództwie Wojsk Lądowych oraz pułkownik rezerwy Tomasz Czechowski.

Po wręczeniu odznak obecny Dowódca 25 batalionu dowodzenia podpułkownik Marcin Budzyński oprowadził córkę majora Dobrzańskiego wraz z towarzyszącymi jej osobami po Sali Tradycji swojego batalionu.