„Razem efektywniej”

691
Celem spotkania było opracowanie założeń do miejskich programów przeciwdziałania uzależnieniom na lata 2014-2015.
 
 
W warsztatach udział wzięli pracownicy Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Starostwa Powiatowego, funkcjonariusze Policji, członkowie MKRPA i organizacji abstynenckich, a także pedagodzy szkolni, rodzice oraz młodzież z Gimnazjum Nr 3 i II Liceum Ogólnokształcącego. Dokonano próby wskazania głównych problemów z zakresu uzależnień i określenia przyczyn ich występowania na terenie Miasta oraz wypracowano priorytetowe zadania do programów strategicznych.