Prezydent podpisał nowelę ustawy pragmatycznej

372
"Ustawa pozwoli lepiej wykorzystać ludzki potencjał, to też symboliczne rozwiązanie problemów weteranów. To wynik pracy wielu osób, którym dziś dziękuję" – powiedział prezydent RP podczas ceremonii podpisania nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Prezydentowi towarzyszył minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, szef BBN Stanisław Koziej oraz szef Sztabu Generalnego WP generał broni Mieczysław Gocuł. Obecni byli dowódcy rodzajów sił zbrojnych, parlamentarzyści i przedstawiciele władz samorządowych.

Podczas wizyty Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych podpisał ustawę z 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Przyjęte zmiany dostosowują treści wojskowej ustawy pragmatycznej do obecnych potrzeb służby wojskowej w warunkach w pełni profesjonalnych sił zbrojnych.

Jak podkreślił Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Prezydent Bronisław Komorowski „podpisana dziś ustawa pokazuje, że  połączony zostanie pragmatyzm głębokiej reformy na szczytach armii z praktyką funkcjonowania armii na dole”. Prezydent zaznaczył także, że wybierając miejsce podpisania ustawy – 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej, wybrano jednostkę, w której widać nowoczesność, gdzie połączone zostały dwa komponenty – lądowy i powietrzny. „Chciałem, aby w takiej jednostce podpisać ważną ustawę dla kontynuowania procesu unowocześniania polskich sił zbrojnych. Ta nowoczesność to system szkolenia, struktura armii, to nowoczesne wyposażenie techniczne, ale to także normalna rutynowa służba” – dodał.

Prezydent zaznaczył, że zawarte w nowelizacji zmiany uczynią służbę wojskową bardziej elastyczną,  a wymogi zostaną dostosowane do istniejących potrzeb i możliwości. Podziękował przy tej okazji ministrowi obrony narodowej i ministerstwu za prowadzenie prac nad ustawą.

Podkreślił także, że podpisana dziś ustawa „daje możliwość dłuższego wykorzystania potencjału ludzkiego w siłach zbrojnych”, m.in. poprzez zniesienie kadencyjności (nie będzie to dotyczyło najwyższych dowódców powoływanych przez prezydenta), czy możliwość powrotu do służby żołnierzy, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu podczas pełnienia misji poza granicami kraju.

Także minister Tomasz Siemoniak w swoim wystąpieniu zaznaczył, że podpisana dziś ustawa to trzecia w ostatnim czasie, po ustawie dot. finansowania oraz reformy dowodzenia, bardzo ważna ustawa dotycząca Sił Zbrojnych RP.

Minister podkreślił, że ustawa jest wynikiem prac wielu ludzi i efektem uwzględnienia wielu postulatów, jakie były zgłaszane do MON. „Podpisana dziś ustawa realizuje postulaty wielu osób, wprowadza rozwiązania stabilizacyjne.  Liczę, że tę garść pozytywnych rozwiązań odczują wkrótce żołnierze" – mówił w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej szef resortu obrony.

Na lotnisku w Nowym Glinniku odbyła się także prezentacja zasadniczego sprzętu wojskowego i uzbrojenia, będącego na wyposażeniu pododdziałów brygady, połączona z pokazem poziomu wyszkolenia żołnierzy.

Prezydent w ramach uznania wyróżnił okolicznościowym piórem jednego z kawalerzystów – st. chor. sztab. Jacka Nikodemskiego.

Na zakończenie prezydent i minister obrony złożyli kwiaty pod „Pomnikiem ku czci żołnierzy pilotów, którzy zginęli śmiercią lotnika”.


Foto por. Tomasz Pierzak, szer. Agnieszka Grzelak