Przekazanie 25 Grupy Zabezpieczenia Medycznego

378
(…) Dziękuje za możliwości rozwoju służbowego, za przychylność poszczególnych Dowódców 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, która przełożyła się na pozytywny wizerunek 25 Grupy Zabezpieczenia Medycznego jaki jest w chwili obecnej” z tymi słowami wystąpił w swoim przemówieniu Dowódca 25 GZM podpułkownik Paweł Pietrzko.

Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, w którym uczestniczyli: pełniący obowiązki Dowódcy 25BKPow. pułkownik Adam Grela, Dowódca 25GZM podpułkownik lekarz Paweł Pietrzko, przedstawiciele 2 Wojskowego Szpitala Polowego we Wrocławiu, pod który 25GZM będzie bezpośrednio podlegać oraz żołnierze i pracownicy wojska Dowództwa 25BKPow.

Pełniący obowiązki Dowódcy 25BKPow. płk Grela w swoim przemówieniu podziękował ppłk Pietrzce oraz wszystkim żołnierzom i pracownikom wojska 25GZM za dotychczasową współpracę i wzorowo pełnioną służbę, życząc jednocześnie dalszych sukcesów służbowych.

Na zakończenie uroczystości przedstawiciel 2 Wojskowego Szpitala Polowego podpułkownik Rostowski przekazał na ręce pułkownika Greli okolicznościowy ryngraf, po czym wykonano pamiątkowe zdjęcie.

Pomimo zmiany podległości, 25 Grupa Zabezpieczenia Medycznego nadal będzie zajmować miejsce na terenie kompleksu koszarowego w Tomaszowie Mazowieckim, z jednoczesnym dalszym zabezpieczeniem kawalerzystów pod względem medycznym.

Foto: por. Tomasz Pierzak