„Na piętrze nie straszy” – przedsięwzięcie Biblioteki Sąsiedzkiej

674
Gdzieniegdzie przetrwał jeszcze zwyczaj karmienia dusz zmarłych, przybyłych w tym dniu z zaświatów na ziemię

W tym celu zostawia się nadal na stole chleb z masłem lub cały obiad. Kiedyś specjalnie wypiekano chleb, którym dzielono się z żebrakami modlącymi się za dusze zmarłych. Stąd nazwa „Dziady”. Halloween jest anglosaskim odpowiednikiem tego dnia i wywodzi się z staroceltyckiego zwyczaju. W ten dzień w Irlandii palono ogniska oraz odprawiano modły za dusze zmarłych.

Chcemy porozmawiać o potrzebie wspomnień każdego z nas, porównać oba zwyczaje, położyć nacisk na konieczność dzielenia się i pamiętania o potrzebujących. Dlatego wspólnie przygotujemy jedzenie. Zapraszamy przede wszystkim dzieci i młodzież, ale dorośli też będą mile widziani. Spotkanie jest realizowane w ramach normalnego funkcjonowania miejsca, nie jest częścią żadnego projektu dofinansowywanego przez kogokolwiek. Jest pomysłem edukacyjnym, trochę w myśl zasady „cudze chwalicie, swojego nie znacie” realizowanym z poszanowaniem odmiennych tradycji.

 

Źródło: Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki