Uroczystość 95 rocznicy odzyskania niepodległości

619
Organizatorami uroczystości byli Starosta Tomaszowski, Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, 25 Brygada Kawalerii Powietrznej, Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Tomaszowskim oraz Związek Piłsudczyków w Tomaszowie Mazowieckim.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów pod tablicą marszałka Józefa Piłsudskiego w Kaplicy Pamięci Narodowej i w miejscach pamięci na dziedzińcu kościoła NMP Królowej Polski przy ul. Słowackiego. W imieniu władz miasta wiązanki kwiatów złożyła delegacja w składzie Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Stańdo, Zastępca Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Waldemar Wendrowski oraz Sekretarz Miasta Krzysztof Janik.

 Po uroczystej mszy świętej i uformowaniu się na dziedzińcu Kościoła kolumny marszowej, na czele której stanęła orkiestra dęta OSP w Smardzewicach oraz Kompania Honorowa WP z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, uczestnicy uroczystości przemaszerowali Alejami Marszałka J. Piłsudskiego pod Pomnik Legionistów na dalszą jej część, w czasie której odbyły się wystąpienia okolicznościowe władz powiatu, przedstawiciela Rady Kombatantów i Związku Piłsudczyków.

Uroczystość zakończył Apel Poległych oraz wprowadzenie Ognia Niepodległości przez harcerzy, który został złożony pod Obeliskiem dla Uczczenia Walk Harcerzy w latach 1914-1920, 1920-1921 i 1939-1945. Następnie zgromadzone na uroczystości delegacje władz miasta oraz powiatu, służb mundurowych, partii politycznych, przedstawicieli parlamentu, przedstawicieli organizacji społecznych i politycznych, związków kombatantów oraz młodzieży szkolnej, złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod Pomnikiem z orłem i tablicą „Poległym Legionistom Piłsudskiego – towarzysze broni 1914-1924” zlokalizowanym na rondzie imienia Marszałka.