,Żołnierze Wyklęci Obudźcie Polskę,

497
Celem konkursu zatytułowanego "Żołnierze Wyklęci Obudźcie Polskę",. jest propagowanie wiedzy oraz postaw patriotycznych przekazanych następnym pokoleniom przez przykłady życia żołnierzy antykomunistycznego podziemia zbrojnego. I etap konkursu odbywa się w 16 szkołach,które zgłosiły się do organizatorów. Finał konkursu odbędzie się w Opocznie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica. Laureat konkursu wyjedzie do Brukseli na kilkudniową wycieczkę ufundowaną przez europosła Janusza Wojciechowskiego.

,,Warto aby propagować wśród młodzieży postawy patriotyczne oraz wiedzę na temat powojennego, niepodległościowego ruchu partyzanckiego, który stawiał opór sowietyzacji Polski. Żołnierze Wyklęci toczyli walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce, robili to z myślą by wywalczyć dla Polski niepodległość.,,-powiedział poseł Robert Telus.