Czy w gminie Opoczno powstaną wiatraki przeciwko których budowie protestują mieszkańcy?

466
"Z informacji, o które wnosiłem do Burmistrza Opoczna wiem, że złożone są wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji budowy elektrowni wiatrowych w centralnej części sołectwa Wola Żałężna i północnej części miasta Opoczno, na północ od osiedla Ustronie i na zachód od drogi krajowej nr 726. Gdyby rada gminy przyjęła plan zagospodarowania miejscowego z zapisami ograniczającymi budowę wiatraków to dziś nie byłoby możliwości postawienia wiatraków w bliskim sąsiedztwie zabudowań. W pełni popieram stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w którym chcemy uregulowań prawnych pozwalających na budowę wiatraków, w minimalnej odległości od zabudowań wynoszącej 3 kilometry. Obecne przepisy pozwalają na budowę wiatraków nawet kilkadziesiąt metrów od domów.

Na obecną chwilę, aby powstrzymać budowę wiatraków zarówno w Bukowcu Opoczyńskim, Woli Załężnej jak i w innych miejscowościach gdzie planuję się budowę należy jak najszybciej  powołać stowarzyszenia, które jako strony postępowania administracyjnego mogą w nim aktywnie uczestniczyć oraz zaskarżać wydane po ich przeprowadzeniu decyzje. Obecnie sprawą kluczową jest uzyskanie statusu strony zanim jeszcze inwestor skompletuje potrzebne zezwolenia. Wszystkich mieszkańców miejscowości zagrożonych powstaniem elektrowni wiatrowych zapraszam do mojego biura poselskiego gdzie otrzymają informacje o tym jak założyć stowarzyszenie." – powiedział parlamentarzysta ziemi opoczyńskiej.