Zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku

593
1. PRZYGOTUJ DANE I INFORMACJE DO WNIOSKU
Do wypełnienia wniosku o założenie firmy będzie potrzebne naprawdę sporo danych. We wniosku trzeba będzie podać między innymi: swoje dane

 • adresowe, numery identyfikacyjne (PESEL, NIP), numery rachunków bankowych
 • nazwę firmy i adres prowadzenia działalności gospodarczej
 • symbole PKD wykonywanej działalności (tu zawsze warto wpisać więcej kodów, wszystkie rodzaje działalności które możliwe że będziemy wykonywać)
 • w jaki sposób będzie prowadzona dokumentacja rachunkowa (np. książka przychodów i rozchodów?), w jaki sposób będzie rozliczany podatek dochodowy (np. liniowy?)
 • czy zgłoszenie ma być jednocześnie rejestracją do podatku VAT?
 • Rejestrując działalność gospodarczą, nie trzeba od razu zakładać osobnego, firmowego rachunku w banku. Płatności "biznesowe", nawet podatków czy składek mogą być dokonywane z rachunku osobistego.
 
2. REJESTRACJA WNIOSKU W CEIDG
Obecnie działalność gospodarczą osoby fizycznej rejestruje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w skrócie CEIDG. CEIDG jest prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki, nie trzeba jednak wcale do Ministerstwa jechać. Wniosek, jak również późniejsze zmiany wpisu, można złożyć na jeden z kilku sposobów:
1. Osobiście – w dowolnym urzędzie gminy (urzędzie miasta) na terenie Polski,
2. Poprzez stronę internetową www. firma.gov.pl, potwierdzając wniosek:

 • osobistą wizytą w dowolnym urzędzie gminy, lub
 • Profilem Zaufanym ePUAP (czyli bezpłatnym podpisem elektronicznym, który można uzyskać również w dowolnym urzędzie gminy), lub
 • bezpiecznym podpisem elektronicznym (kwalifikowanym).
 
3. "JEDNO OKIENKO"
Złożenie wniosku do CEIDG oznacza, że założyłeś już firmę. Wpis do CEIDG spowoduje automatycznie urzędowe przesłanie informacji do:

 • Głównego Urzędu Statystycznego w celu nadania przedsiębiorcy numeru REGON,
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu rejestracji firmy jako płatnika składek,
 • Urzędu Skarbowego w celu rejestracji przedsiębiorcy i nadania numeru NIP (chyba że masz już numer NIP, nadany wcześniej).
 • "Jedno okienko" oznacza, że przedsiębiorca nie musi osobiście odwiedzać tych urzędów w celu rejestracji działalności gospodarczej.
 
4. INNE ZGŁOSZENIA I URZĘDY
 
Niestety, "jedno okienko" nie załatwia wszystkich zgłoszeń urzędowych. Przedsiębiorca powinien przede wszystkim zgłosić się do ZUS, aby zarejestrować siebie, oraz ewentualne osoby współpracujące czy pracowników jako ubezpieczonych.
Poza rejestracją i zmianami danych zawartych we wniosku CEIDG, bezpośrednio do urzędu skarbowego przedsiębiorca będzie składał roczne zeznania podatkowe czy deklaracje – zarówno w zakresie podatku dochodowego, jak i podatku VAT.
Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, nie ma już obowiązku zgłaszania tego faktu do PIP i SANEPID. Jednak szczególne rodzaje działalności mogą już wymagać rozmaitych zezwoleń czy zgłoszeń, np. prowadzenie zakładu fryzjerskiego czy działalności związanej z obrotem żywnością podlega pod rejestrację do SANEPIDU.
Może również okazać się, że przedsiębiorca, oprócz PIT, VAT i ZUS, będzie musiał opłacać inne podatki. Oto zaledwie kilka wybranych przykładów:

 • każda transakcja importu towarów wiąże się z odprawą celną oraz opłaceniem cła
 • wykorzystywanie nieruchomości na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej oznacza dużo wyższe stawki podatku od nieruchomości,
 • za każdy samochód ciężarowy należy opłacać podatek od środków transportowych,
 • wiele czynności urzędowych jest objęte opłatą skarbową, np. złożenie pełnomocnictwa to każdorazowo opłata 17 zł,
 • sprzedający alkohol, muszą opłacić zezwolenie na taką sprzedaż (koncesję).
 

   Autor:   Artykuł przygotowany przez ekspertów
  współpracujących z Firmino.pl  – programem do faktur online.