Obchody Święta Niepodległości

580
W poniedziałek, 10 listopada 2014r. na stadionie wojskowym 25. Brygady Kawalerii Powietrznej przy ul. Piłsudskiego 72 w Tomaszowie Mazowieckim odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. Oprócz żołnierzy z wszystkich jednostek bezpośrednio podległych 25.BKPow. z garnizonu Tomaszów Mazowiecki uczestniczyli w nim również przedstawiciele władz samorządowych oraz pracownicy wojska.

Uroczystość rozpoczęła się punktualnie o godz. 12.00 meldunkiem o gotowości pododdziałów złożonym Dowódcy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej płk dr Stanisławowi Kaczyńskiemu przez dowódcę uroczystości Szefa Sztabu 25.BKPow. podpułkownika Pawła Kwiecińskiego.

Kolejnym elementem uroczystości było odczytanie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu Gwiazdy Iraku – 2 żołnierzom, Gwiazdy Czadu – 1 żołnierzowi oraz Gwiazdy Afganistanu –  43 żołnierzom.

Postanowieniem Prezydenta RP ponadto, nadano Krzyż Wojskowy dla starszego szeregowego Emila Wilec oraz Wojskowy Krzyż zasługi z Mieczami dla  starszego sierżanta Jacka Migały.

Odczytano Decyzję Ministra Obrony Narodowej  o nadaniu złotego medalu „Za Zasługi dla Obronności Kraju” – 1 żołnierzowi, srebrnego medalu „Za Zasługi dla Obronności Kraju” – 8 żołnierzom, brązowego medalu „Za Zasługi dla Obronności Kraju” –  73 żołnierzom.

Ponadto, odczytano kolejną Decyzję Ministra Obrony Narodowej  o nadaniu złotego medalu „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” – 1 żołnierzowi, srebrnego medalu „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” – 15 żołnierzom i pracownikom wojska oraz brązowego medalu „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” – 42 żołnierzom i pracownikom wojska.

Następnym etapem uroczystego apelu było wręczenie kawalerzystom przez płk Kaczyńskiego aktów mianowań na wyższe stopnie wojskowe.

Na stopnień kapitana awansowali: porucznik Tomasz Pierzak oraz porucznik Paweł Zientara. Natomiast, na stopnień porucznika został mianowany podporucznik Paweł Jędryka.

Na zakończenie uroczystości odczytano Apel Pamięci Oręża Polskiego i oddano salwę honorową, a jej zwieńczeniem  była defilada wojskowa pododdziałów 25.BKPow.

***

Święto Niepodległości to państwowe święto, które zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937 roku dla upamiętnienia, po 123 latach zaborów (1795–1918) odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 roku spod zaborów Rosji, Prus i Austrii. Święto odzyskania niepodległości nie było obchodzone od 1939, zostało przywrócone przez Sejm PRL IX kadencji ustawą z 15 lutego 1989 (Dz.U. PRL 1989, nr 6, poz. 34).

 

 

Zdjęcia: szer. Agnieszka Grzelak

kpt. Tomasz Pierzak