Abolicja składkowa – 15 stycznia 2015 r. upływa termin składania wniosków

448
Do 15 stycznia 2015 r. wszyscy, których obejmuje prawo do abolicji, mogą złożyć swój wniosek. Wyjątek przewidziano jedynie dla osób, którym po 15 stycznia 2013 r. ZUS wydał lub wyda decyzję o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, decyzję o wysokości zadłużenia z tytułu składek, decyzję o odpowiedzialności osób trzecich lub odpowiedzialności spadkobierców. Na złożenie wniosku mają 12 miesięcy liczone od dnia uprawomocnienia się wyżej wymienionych decyzji. Tylko w takim przypadku złożenie wniosku o abolicję może mieć miejsce po 15 stycznia 2015 r. Wszyscy pozostali powinni pamiętać, że termin na skorzystanie z abolicji jest ostateczny i nie będzie możliwości jego późniejszego przywrócenia.
Osoba, która otrzymała lub otrzyma decyzję o odmowie umorzenia należności na podstawie przepisów ustawy abolicyjnej, może ponownie złożyć wniosek o umorzenie tych należności, jednak nie później niż do dnia 15 stycznia 2015 r.  
W związku z powyższym w czwartek, 18 grudnia 2014 r. tomaszowski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych organizuje bezpłatne szkolenie na temat abolicji składkowej. W trakcie szkolenia specjaliści z ZUS wytłumaczą m.in. które składniki podlegają umorzeniu w oparciu o ustawę abolicyjną? Jakie są warunki umorzenia należności? Jakie dokumenty i gdzie należy złożyć w celu rozpatrzenia wniosku o umorzenie?
 Szkolenie odbędzie się w siedzibie Oddziału ZUS w Tomaszowie Maz., ul. Prezydenta I. Mościckiego 40/42, (budynek A, III piętro, sala konferencyjna). Rozpoczęcie o godzinie 10:00. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są telefonicznie pod numerem: (44) 726 36 00 wew. 518 (w godz. 8:00 – 15:00, pon.-pt.).

/rz. p./