Galeria Arkady z umową na 4 lata.

494
Jest to kompromis, który udało nam się wypracować, myślę że bardzo cenny z uwagi na interes miasta i jego mieszkańców, do zawierania tego typu umów potrzebna jest zawsze dobra wola obu  stron oraz zrozumienie potrzeb społecznych – mówi Mariusz Sobański, gospodarz Galerii Arkady. – Myślę, że zarówno z mojej strony jak i ze strony prezydenta Marcina Witko, taka wola była, czego dowodem jest nasza radość, że galeria ciągle służyć będzie mogła mieszkańcom naszego miasta – dodał Mariusz Sobański. – Myślę, że takie rozwiązanie jest korzystne dla naszych mieszkańców – mówi prezydent Marcin Witko. Bardzo się cieszę, że doszliśmy do porozumienia i ta działalność kulturalna będzie się dalej odbywała w tym miejscu – dodał prezydent.
Profil działalności będzie profilem kulturalnym, w związku z tym stawki dzierżawy obiektu pozostają na preferencyjnym poziomie, natomiast w sytuacji gdyby dzierżawca chciał rozszerzyć działalność o np. działalność gastronomiczną, wtedy stawki będą renegocjowane.

Źródło: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego