Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniach 12 marca – 18 marca 2015 roku

415
OPOCZNO

2015-03-12, 9:00 – 17:00

Skronina 1 – 168, 320, 321, 397
Ostrów 73 – 112 gm. Opoczno

2015-03-16, 9:00 – 17:00

Kraśnica 1 – 75

2015-03-17, 9:00 – 17:00

Kraśnica 76 – 108
Antoniów 9 – 38
Wola Załężna 148 – 153, 31

2015-03-18, 9:00 – 17:00

Sobawiny 24 – 45, 331

2015-03-13, 9:00 – 17:00

Opoczno Al. Dąbrówki 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44; ul. Kolberga 2; ul. Łokietka 1 – 19; ul. Mieszka I 1; ul. Waryńskiego 24, 25; ul. Zielona 5 – 25; ul. Długa 24, 27; ul. Krasickiego 1 – 7; ul. Leśna 9, 11, 38 – 56; ul. Małachowskiego 18 – 51; ul. Torowa 12; ul. Witosa; ul. Mokra; ul. Ogrodowa 22; ul. Staszica 84 – 137; ul. Zakątna 6, 10

TOMASZÓW MAZ.

2015-03-12, 8:00 – 15:00

Smardzewice

2015-03-13, 8:00 – 15:00

Czerniewice ul. Południowa 5 – 25
Wielka Wola 1 – 3