Delegacja Chińskiej Armii Ludowo Wyzwoleńczej w 25BKPow. Nowy Glinnik

492
 
Delegację na lotnisku 7. dywizjonu lotniczego w Nowym Glinniku powitał Szef Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generał brygady Andrzej Reudowicz wraz z dowódcą 25 BKPow. pułkownikiem doktorem Stanisławem Kaczyńskim.
 
Płk Kaczyński na sali briefingowej zapoznał gości z przeznaczeniem i zadaniami 25.BKPow. oraz przedstawił doświadczenia zdobyte przez żołnierzy w ramach pełnienia służby w Polskich Kontyngentach Wojskowych, a po zakończeniu prezentacji nastąpiła wymiana upominków.
Kolejnym punktem wizyty była prezentacja symulatora lotów śmigłowca W-3 Sokół „Klaudia”, po której zaprezentowano sprzęt i uzbrojenie, jakim dysponują podległe jednostki brygady.
Następnie, wizytującym pokazano szkolenie kawalerzystów w szturmie na obiekt z wykorzystaniem śmigłowców W-3W Sokół oraz Mi-8. Pułkownik Kaczyński po zakończonym pokazie zaznaczył, iż wysoki poziom działania kawalerzystów był efektem nie tylko szkolenia w kraju, ale także nabytych doświadczeń służby po za granicami kraju w Polskich Kontyngentach Wojskowych w Iraku czy też Afganistanie.
Pokaz dynamiczny był ostatnim elementem wizyty delegacji chińskiej w 25 BKPow