Wybrano nowe władze tomaszowskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych

741
Sprawozdanie z działalności zarządu koła w minionej kadencji złożyła przewodnicząca koła  Lucyna Góra. Po jednogłośnym udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi, w wyniku jawnego głosowania wybrano nowy zarząd. Prezesem  została ponownie Pani Lucyna Góra, a członkami zarządu zostali: Bolesław Burtka, Bogdan Wiktorowicz, Barbara Jabłońska,  Michalina Matuszewska,  Barbara Raj i Elżbieta Cabańska.  
Po części oficjalnej uczestnicy spotkania udali się na spotkanie wielkanocne, które odbyło się w siedzibie „Deko Smaku” – Stołówka „Stery Rynek”.
Koło Polskiego Związku Niewidomych w Tomaszowie Mazowieckim powstało 25 września 1952 r. obecnie liczy 172 członków. Działalność koła możliwa jest dzięki dotacjom finansowym pozyskiwanym w ramach konkursów ofert ogłaszanych przez Urząd Miasta, Zarząd Powiatu PCPR, PFRON oraz sponsorów.
 

 
Przez ostatnie cztery lata zarząd pracował przede wszystkim nad poprawą komfortu życia swoich członków oraz osób niewidomych nienależących do PZN, które związek otacza opieką. Większość posiadanych środków przeznaczano na zakup urządzeń ułatwiających osobom niewidomym i niedowidzącym funkcjonowanie w życiu codziennym. Są to m.in. mówiące zegarki, mówiące  termometry, czujniki poziomu cieczy, linijki powiększające, lupy o dużej mocy itp. Udało się również wygospodarować pieniądze na organizację pokazów nowoczesnego sprzętu dla osób niewidomych, a także na integracyjne wycieczki.
 
Podczas odchodów 60 – lecia koła odznakę „Przyjaciel niewidomego” odznaczone zostały osoby wspierające działalność koła:  Lech Wróbel,  ś. p. Sławomir Łaski,  Anna Przybyłkowicz – pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Michał Czechowicz – Naczelnik Wydziału Zdrowia w Starostwie Powiatowym, Bożena Stańdo – Prezes koła Diabetyków.