„NIE dla Niskiej Emisji, czyli czy wiesz czym oddychasz?”

649
W konkursie wzięli udział uczniowie klasy 1C i 1D Gimnazjum nr 3 im Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Projekt koordynowała nauczycielka chemii pani Małgorzata Majda. W ramach projektu 10 nauczycieli szkoły na czele z Małgorzatą  Majdą wzięło udział w szkoleniu e-learningowym. Dla wszystkich uczestników konkursu została przeprowadzona koordynatora lekcja. Celem głównym tych zajęć było przybliżenie niskiej emisji jako zagrożenia występującego na skutek permanentnego zanieczyszczenia powietrza powstającego na terenach zurbanizowanych.
 Na początku sezonu grzewczego uczniowie przeprowadzili wśród mieszkańców miasta 223 ankiety, których celem było pogłębienie wiedzy ludzi na temat zagrożeń związanych z niską emisją, a na koniec sezonu grzewczego przeprowadzono 385 ankiet ewaluacyjnych. Ankiety wypełnili także pracownicy Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Uczestnicy projektu wzięli udział w konferencji na temat zagrożeń oraz sposobów ograniczania niskiej emisji w naszym mieście zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe.
 Młodzież zaangażowana w projekt, wykorzystując logo konkursu, wykonała zakładki do książek, które przekazano do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zakładki te będą dodatkiem do wypożyczonych książek. Dzięki nim czytelnicy będą mogli poznać założenia projektu.  Z zagrożeniami związanymi z niską emisją zostały zapoznane również dzieci z Przedszkola nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim. Z przedszkolakami uczniowie Gimnazjum nr 3 przeprowadzili pogadankę, której celem było uświadamianie zagrożeń związanych z niską emisją. Dzieci bardzo aktywnie brały udział w zajęciach, chętnie odpowiadały na pytania, uczyły się wierszyków, rozwiązywały krzyżówki i rebusy oraz kolorowały obrazki.