Dzieci zawładnęły centrum miasta

688
Park odnawiano zgodnie z ideą partycypacji społecznej, czyli włączenia mieszkańców do współdecydowania wyglądzie naszej małej ojczyzny.Od marca 2014 roku udało się zrealizować inwestycje polegające na wykonaniu placu zabaw, siłowni zewnętrznej minibramki do gry w piłkę nożną i wymiany ławek. Nie udałoby się jednak tego wykonać, gdyby nie działania społeczne. Zorganizowano konkurs plastyczny dla najmłodszych, dzięki któremu wyłoniono najbardziej pożądane elementy placu zabaw. W ramach Międzynarodowego Festiwalu Wolontariatu „Kontakt Tomaszów” wykonano w centrum parku nasadzenia roślin w formie klombu. Efektem  warsztatów edukacyjno-integracyjnych pn. „BUDUJESZ – DECYDUJESZ” mieszkańcy posadzili 80 sztuk krzewów w formie żywopłotu. Tego wszystkiego nie udałoby się wykonać, gdyby nie zaangażowanie lokalnych instytucji, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz przedsiębiorców, m.in., Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej, Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Społeczności Chrześcijańskiej TOMY, Polskiego Czerwonego Krzyża, Klubu Fantastyki ELYSIUM, Centrum OPUS, Centrum Ogrodniczego „Stokrotka” i oczywiście samych mieszkańców.
 

Po otwarciu Parku wszyscy udali się na płytę Placu Kościuszki gdzie na dzieciaki czekała cała moc atrakcji. Dzień Dziecka połączony był z Ogólnopolskim Głosem Profilaktyki – akcją zainicjowaną przez Komendę Główną Policji, która ma na celu wzmocnienie twórczej profilaktyki.
Przez 60 sekund na rynkach i placach miast i miasteczek, wielkich aglomeracji i maleńkich wsi w tym samym czasie w całym kraju – 1 czerwca 2015 roku punktualnie o godz. 14.00 poczuliśmy Bicie Wolnych Serc – serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Serc silnych i pomocnych innym. Serc pokoleń. Serc ludzi, którzy mogą różnić się od siebie, ale potrafią działać wspólnie, by chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami i przemocą, w trosce o to, by dzieci, młodzież i dorośli byli tak bardzo razem i tak bardzo prawdziwi w tak ważnej sprawie.
W trakcie imprezy odbył się konkurs dla szkół na najlepszą prezentację haseł profilaktycznych Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki. Główną nagrodę – Xbox’a ufundowaną przez naszego sponsora – firmę FINES doradca finansowy – zdobyła Szkoła Podstawowa Nr 14.
Zabawa przed sceną oraz na stoiskach animacyjnych przygotowanych przez placówki kultury, Fundację Arka Nadziei oraz sponsora trwała do późnych godzin popołudniowych.
Dziękujemy serdecznie wszystkim tym, którzy sprawili, że święto Dzieci stało się kolorowym i szczęśliwym wydarzeniem:
 

 
Dziękujemy Komendzie Powiatowej Policji za łódź patrolową, która wjechała na Plac Kościuszki, Dzielnicowemu Ośrodkowi Kultury, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, Ośrodkowi Kultury TKACZ, Oddziałowi dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej za ogromne zaangażowanie i ciężką pracę na obleganych przez dzieci stoiskach oraz zapewnienie atrakcji na scenie, Związkowi Strzeleckiemu STRZELEC OSW Jednostce Strzeleckiej 1002 za bezinteresowną pomoc i czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci, strażakom ochotnikom z OSP BIAŁOBRZEGI za cierpliwość i powrót na imprezę po akcji, grupie SIM PCK za czuwanie nad dziećmi i dorosłymi w tak upalny dzień, a także Fundacji Arka Nadziei oraz naszemu sponsorowi – firmie FINES za chęci, nagrody i wspaniałą zabawę.
Przede wszystkim dziękujemy jednak dzieciom – tym występującym na scenie i tym przy scenie, za to, że chcieliście z nami uczcić ten jeden, bardzo wyjątkowy dzień roku.

Źródło: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego