Tragedia nad wodą

510
Spotkał tam trzech kolegów, z którymi następnie spożywał alkohol i – jak sami stwierdzili – był pod jego znacznym wpływem. Mimo zakazu kąpieli i sprzeciwu kolegów postanowił jednak ochłodzić się w wodzie. Po jakimś czasie jeden z nich zauważył, że kolegi nie ma na powierzchni. Po sprawdzeniu brzegu wokół zbiornika, zawiadomili policję. Do akcji ratowniczej włączyli się płetwonórkowie, którzy wyłowili mężczyznę bez oznak życia.