Wczasy w sercu miasta 2 i inne atrakcje w MOK!

732
Propozycje przygotowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim na czas wakacji letnich uzyskały wsparcie finansowe z różnych źródeł:

WAKACYJNE ANIMACJE

– dofinansowanie wyżywienia dla dzieci, uczestników letniego wypoczynku ze środków Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w ramach zadania nr 2 "Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu życia" ujętego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2015.
– dofinansowanie działań edukacji ekologicznej w ramach programu  Z DOMU KULTURY WPROST DO NATURY – cykl działań edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu powiatu tomaszowskiego – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

PROGRAM LATO W TEATRZE – warsztaty teatralne dla dzieci realizowane pod hasłem STRACHY NA LACHY
– dofinansowanie z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie
– dotacja Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na pokrycie kosztów wyżywienia uczestników projektu z Tomaszowa Mazowieckiego

WARSZTATY TEATRALNO-FILMOWE  – dla młodzieży i dorosłych zorganizowane w ramach zadania KRÓTKA HISTORIA TEATRU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
– dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w mamach programu "TEATR 2015 – Promesa: 250-lecie teatru publicznego w Polsce. Edukacja tetaralna i promocja teatru"
wCZASy w SERCU MIASTA – cykl imprez dla dorosłych mieszkańców miasta, program realizowany przez MOK w partnerstwie ze stowarzyszeniem TUTW.
– projekt został dofinansowany ze środków Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w ramach zadnia: Wspieranie i realizacja przedsięwzięć artystycznych, a w szczególności festiwali, warsztatów, koncertów muzycznych, konkursów i przeglądów imprez kulturalnych.
Szczegółowe informacje o poszczególnych wydarzeniach można uzyskać w Miejskim Ośrodku Kultury ul. Browarna 7 lub na stronie internetowej placówki.