Nowa legitymacja ZUS – konieczna czy nie?

612
Od pewnego czasu, takie i podobnie brzmiące zapytania wpływają do tomaszowskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Chcemy uspokoić wszystkich naszych klientów, którzy już otrzymali korespondencję informującą o zmianie numeru świadczenia lub otrzymają ją za chwilę. Zmiana numeru wynika z przeniesienia obsługi Państwa świadczenia z jednego  do drugiego, nowszego i bardziej wydajnego systemu informatycznego. Przenoszone świadczenia otrzymują kolejny, nowy numer przypisany do systemu, w którym od tego momentu są obsługiwane. Prawdą jest, że nie ma konieczności zmiany legitymacji. Legitymacja oprócz numeru zawiera również inne dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, czy  numer PESEL i jest dokumentem ważnym z dowodem osobistym. Nowy numer świadczenia nie powoduje, że legitymacja pozostaje w sprzeczności z dowodem osobistym – tak więc nie ma potrzeby jej wymiany.

Marta Markun

Rzecznik Prasowy

Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim