MILIONY NA EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ

509
Ogólna pula na dofinansowanie projektów wynosi ponad 15 milionów złotych. Celem konkursu jest powstanie nowych i trwałych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej. Dofinansowanie można otrzymać na świadczenie usług zmierzających do inicjowania tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej, udzielanie wsparcia finansowego i doradczo-szkoleniowego na tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej oraz świadczenie usług dla istniejących już podmiotów. O dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje wsparcia lub rozwoju ekonomii społecznej – akredytowane ośrodki wsparcia tejże ekonomii.
 
Ekonomia społeczna to działalność gospodarcza, z której zysk  nie jest celem samym w sobie, ale zaspokaja potrzeby wspólnoty prowadzącej przedsiębiorstwo, np. spółdzielnię socjalną.  Przedsiębiorstwa takie mogą zajmować się produkcją, handlem, świadczyć usługi publiczne albo wzajemne. W województwie łódzkim działa 85 spółdzielni socjalnych. Są wśród nich m.in. Spółdzielnia Socjalna „Fado” z Łodzi, „Promyk nadziei” z Opoczna, Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca” i wiele innych. Z ich działalnością i sukcesami można zapoznać się na stronie Facebooka „Ekonomia Społeczna w Łódzkiem”.  
 
Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 22 września do 14 października 2015 r. Pełna informacja o naborze dostępna jest na stronie www.rpo.wup.lodz.pl.