Modernizacja oczyszczalni ścieków – inwestycja o strategicznym znaczeniu dla mieszkańców i środowiska

447
Jej celem była nie tylko promocja wielomilionowego projektu realizowanego przez spółkę, przedstawienie zakresu i postępu prac, ale przede wszystkim pokazanie, jak ważna jest to inwestycja dla mieszkańców Tomaszowa i okolic oraz dla środowiska naturalnego.

W pierwszej części konferencji uczestnicy wysłuchali krótkiej prelekcji Doroty Dobosz, kierowniczki Jednostki Realizującej Projekt o stanie bieżącym prowadzonych robót, a także poznali środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji i jej wpływ na krajobraz, obszary chronione, siedliska i żyjące w jej otoczeniu gatunki ptaków i zwierząt, o których mówił Jacek Tabor, prowadzący nadzór przyrodniczy nad inwestycją. Wykład wzbogacony został pokazem slajdów.

Po krótkiej przerwie goście odwiedzili teren modernizowanej oczyszczalni ścieków w Tomaszowie, po którym – udzielając wszelkich informacji dotyczących realizacji projektu – oprowadził ich Waldemar Dębowski, wiceprezes ZGWK. Tam naocznie mogli się przekonać, jak rozległa i ważna z punktu widzenia ochrony środowiska jest to inwestycja.
Konferencję, do udziału w której zaproszeni zostali przedstawiciele m.in. Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a także Zarządu Województwa Łódzkiego, władz miasta, powiatu i gminy wiejskiej Tomaszów, nadzoru przyrodniczego, głównych wykonawców projektu, rady nadzorczej ZGWK i Zespołu Parków Krajobrazowych województwa łódzkiego, zakończyło zwiedzanie Skansenu Rzeki Pilicy.
W roli gospodarzy spotkania wystąpili prezydent Tomaszowa Marcin Witko oraz Maria Chilińska, prezes Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej.