Zaoszczędzimy na dostawie prądu

767
Prognozowana wartość umowy jest znacznie niższa od środków finansowych, które docelowo zostały przeznaczone na realizację zamówienia. Umowa będzie dotyczyła dostawy energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów posiadających łącznie 299 punkty poboru energii rozliczanych w 9 grupach taryfowych. Mowa między innymi o szkołach, przedszkolach, MZK czy jednostkach kultury.
 
Prognozowana cena całkowita oferty wynosi około 11 mln zł brutto, a środki finansowe przeznaczone na realizację zamówienia opiewają na kwotę ponad 12 mln brutto. Umowa zacznie obowiązywać od nowego roku.