Zapisz się do SMS-owego systemu powiadamiania!

449
Każdy kto wypełni specjalne oświadczenie i złoży je w Urzędzie Miasta będzie otrzymywał powiadomienia o terminie zapłaty zobowiązań lub o powstałych zaległościach z tytułu podatków i opłat, a także informacje o wydarzeniach kulturalnych, zagrożeniach i innych ważnych sprawach i terminach.
 
Powiadomienia dotyczące podatków będą wysyłane nie wcześniej niż na 7 dni przed upływem terminu płatności, w przypadku zaległości nie później niż 10 dni po upływie terminu. Osoby, które uregulują zaległości w ciągu 7 dni od daty otrzymania powiadomienia sms, unikną zapłaty kosztów upomnienia.  

Aby otrzymywać bezpłatne powiadomienia sms, należy wyrazić zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu w bazie sms Urzędu Miasta poprzez wypełnienie specjalnego oświadczenia.  Druk oświadczenia można pobrać we wszystkich wydziałach Urzędu Miasta, a także ze strony internetowej www.bip.tomaszow.miasta.pl

Wypełniony druk należy złożyć w Urzędzie Miasta w Tomaszowie. Można zrobić to osobiście lub wysyłając pocztą (ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki). Oświadczenie można także złożyć za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP.

 Oświadczenia wysłane e-mailem nie będą akceptowane.