Obchody Narodowego Święta Niepodległości

690
Uroczystości Narodowego Święta Niepodległości poprzedziła msza święta w bazylice archikatedralnej.
Po przemówieniu wojewody łódzkiej Jolanty Chełmińskiej, odczytany został Niepodległościowy Apel Pamięci ku czci poległych, a po jego zakończeniu delegacje złożyły na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza wieńce i kwiaty.

W uroczystościach wzięli udział m.in. marszałek województwa Witold Stępień, wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela, łódzcy posłowie i senatorowie, duchowieństwo i przedstawiciele związków wyznaniowych.

Licznie reprezentowaną grupę stanowiły służby mundurowe: Wojska Polskiego, Policji, Straży Pożarnej, Starży Miejskiej oraz Służba Więziennictwa i Służby Celnej. 25 Brygadę Kawalerii Powietrznej reprezentował jej Dowódca general brygady dr Stanisław Kaczyński, dowódca 1 batalionu kawalerii powietrznej podpułkownik Krzysztof Sarnowski wraz z asystą honorową.

Po raz piąty zorganizowany został na rynku Manufaktury Piknik Niepodległościowy.

Pojawiły się tu stanowiska służb mundurowych: Wojska Polskiego, Policji, Straży Pożarnej i Starży Miejskiej. Zaprezentowały się również grupy harcerstwa i organizacji proobronnych. Wzorem lat ubiegłych 25 Brygadę Kawalerii Powietrznej reprezentowali żołnierze z 1 dywizjonu szwoleżerów Marszałka Józefa Piłsudskiego z Leźnicy Wielkiej.

Zaprezentowane przez żołnierzy uzbrojenie oraz wyposażenie kawalerzysty, wzbudziły ogromne zainteresowanie gości. Niezmiennie, najliczniejszą grupą odwiedzającą stoisko, były dzieci i młodzież.
W ramach pikniku miało także miejsce wiele ciekawych atrakcji, np. występ zespołu z repertuarem Śpiewanek Patriotycznych, pokaz dynamiczny pt. „szkoła szermierki przedwojennej”. Ciekawym wydarzeniem było wspólne odśpiewanie przez uczestników pikniku hymnu Polski.

Impreza zakończyła się pokazem sztucznych ogni o godz. 17.00.  
 
Zdjęcia: por. Krzysztof Kot, plut. Łukasz Boczkowski

por. Krzysztof Kot