Spotkanie z generałem

568
W spotkaniu oprócz uczniów udział wzięli dyrektor ZSP nr 1 Dariusz Kwiatkowski, wicedyrektorzy Jolanta Nikodemska i Arkadiusz Broniarek, pomocnik dowódcy 25 BKPow ds. podoficerów st. chor. szt. Jacek Nikodemski oraz opiekun klas wojskowych mjr rez. Sławomir Miszczuk.

Na początku spotkania generał Bartniak podziękował za zaproszenie podkreślając, iż jest mu niezmiernie miło gościć w murach naszej szkoły, o której słyszał wiele dobrego nie tylko w zakresie jej osiągnięć w dziedzinie technicznego kształcenia młodzieży, ale również prowadzonego w naszej szkole szkolenia wojskowego. W dobie dzisiejszej sytuacji politycznej w jakiej znalazła się Europa oraz narastającego zagrożenia terrorystycznego, przygotowywanie młodzieży pod kątem wiedzy i umiejętności ogólnowojskowych, w duchu patriotyzmu i poszanowania demokratycznych praw człowieka, jest niezmiernie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa  narodowego.
 

 
W dalszej części spotkania Pan generał opowiedział zebranym o swojej żołnierskiej trudnej drodze do generalskich szlifów, oraz o wyrzeczeniach i oczekiwaniach jakim musiał sprostać, zanim został generałem. Wskazał nie tylko na wysiłek i trudności jakie napotkają Ci spośród uczniów, którzy zdecydują się na kontynuację nauki i służby w wojsku, ale  przede wszystkim na odpowiedzialność jaka będzie im towarzyszyła w wyborze tej niełatwej drogi. Podczas spotkania generał odpowiadał również na wiele pytań zadawanych przez uczniów, dzielił się z nimi wieloma spostrzeżeniami i praktycznymi radami dotyczącymi właściwego przygotowania się do nauki w szkołach wojskowych.

Na zakończenie Pan generał Bartniak wręczył upominki przewodniczącym obu klas oraz wybranym przez nich najlepszym uczniom. Spotkanie zakończyła wizyta w klasie wojskowej oraz szkolnym kąciku wojskowym.

Tekst: mjr rez. Sławomir Miszczuk