TTBS podsumowuje prace remontowo-budowlane

425
Zlikwidowano łącznie ponad 100 piecyków gazowych na ul. Akacjowej, a w latach następnych zaplanowane są dalsze prace przyłączeń do sieci ciepłowniczej ZGC na osiedlu 1000-lecia.

Sukcesywnie – biorąc pod uwagę możliwości finansowe i zdolności kredytowe wspólnot mieszkaniowych – prowadzone są prace termomodernizacyjne budynków oraz budowy dróg osiedlowych, parkingów i chodników.

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zarządza 67 wspólnotami mieszkaniowymi na terenie Tomaszowa Mazowieckiego.