Emilian Leszczyński i Józef Lenarczyk z tytułem „Zasłużony dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego”

746
6 marca 2015 roku do Rady Miejskiej wpłynął wniosek Klubu Seniora 50+ o nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego” Józefowi Lenarczykowi. Ponadto w 30 marca tego samego roku Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Powiatowego w Tomaszowie wystąpił z podobnym wnioskiem. Józef Lenarczyk ma 94 lata i jest współzałożycielem Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i klubu Seniora 50+. Ukończył studia wyższe na kierunku historia na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1954-57 śpiewał w Centralnym Zespole Pieśni i Tańca Wojska Polskiego w Warszawie. W latach 1968-1982 był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 14 w Tomaszowie. Uczył historii, etyki i filozofii. W 1982 roku przeszedł na emeryturę. Obecnie śpiewa w chórze Ad Labitum przy TUTW, działa na rzecz seniorów, prowadzi wykłady z historii Tomaszowa. Za swą działalność społeczną i charytatywną został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZNP, Honorową Odznaką Województwa Łódzkiego. 

 

31 marca 2015 roku Rada Miejska otrzymała wniosek Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego skierowany do Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego dotyczący nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego” Emilianowi Leszczyńskiemu, emerytowanego nauczyciela jeżyka polskiego i wieloletniego działacza społecznego. Od 60 lat mieszka w Tomaszowie. W latach 1955-1983 pracował w Szkole Podstawowej nr 1, Zespole Szkół Zawodowych nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącym dla pracujących. Od 19949 roku należy do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Po przejściu na emeryturę kontynuował działalność społeczną w ZNP. Jest autorem książki „Teatr w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1828 – 1912”. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalność społeczną został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Wszystkie wnioski pozytywnie zaopiniowała Kapituła Honorowa, w skład której wchodzą: prezydent Marcin Witko, przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Kuchta oraz radni Rady Miejskiej: Beata Stańczyk, Iwona Flamholc, Krzysztof Misiak i Tomasz Zdonek.

W najbliższym czasie odbędzie się uroczyste uhonorowanie tytułem „Zasłużony dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego” Józefa Lenarczyka i Emiliana Leszczyńskiego.