Wyróżniono członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

605
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, w  związku z ogłoszeniem dnia 27 listopada ogólnopolskim świętem Rad Działalności Pożytku Publicznego, przedstawiono informacje na temat działalności tomaszowskiej rady i wyróżniono jej członków.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie prowadzi działalność już trzecią kadencję. Obecna rada składa się z 15 osób (10 przedstawicieli NGO, 2 przedstawicieli Rady Miejskiej, 3 przedstawicieli prezydenta miasta). Do kompetencji rady należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy; opiniowanie dokumentów dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi; udzielanie pomocy w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami III sektora.

W ramach działalności MRDPP powstał „Informator o podmiotach działających w przestrzeni pożytku publicznego w Tomaszowie Mazowieckim”, realizowana jest kampania „A gdy nadchodzi pora PIT-wa, wpisz 1% dla Tomaszowa” czy też cyklicznie organizowany jest Piknik Organizacji Pozarządowych LOKALNI NIEBANALNI oraz Konkurs Kreatywności Społecznej. Rada szkoli również nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz wolontariatu. Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego była również zaangażowana w opracowanie koncepcji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.