Plac Kościuszki najlepiej zagospodarowaną przestrzenią publiczną

926
Nasze miasto otrzyma nagrodę ufundowaną przez Marszałka Województwa Łódzkiego oraz honorowy dyplom uznania Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. Wręczenie nagród planowane jest w przyszłym roku.
     
Plac Kościuszki zostanie również zgłoszony do ogólnokrajowego konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce, który odbędzie się pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury RP.

Celem konkursu jest promowanie rozwiązań, które przyczyniają się do podnoszenia ładu przestrzennego, poprawy estetyki i zwiększenia atrakcyjności placów, ulic, centrów miejskich oraz terenów zielonych.  Podstawową ideą przyświecającą organizacji konkursu jest zamiar prezentacji wzorcowych rozwiązań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, które zostały zrealizowane w województwie łódzkim.  W skład komisji konkursowej, oceniającej tereny zgłoszone do konkursu, weszli przedstawiciele Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.