Spotkanie opłatkowe Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów Rencistów i Inwalidów

639
Spotkanie bożonarodzeniowe poprowadziła Pani Halina Gawarzyńska- Sekretarz Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów Rencistów i Inwalidów. W spotkaniu wziął udział Pan Andrzej Więckowski Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i w imieniu Starosty Tomaszowskiego złożył świąteczne życzenia. Uczniowie ZSP nr 3 im. Jana Pawła II wystąpili w przedstawieniu pokazując jak Święta Bożego Narodzenia obchodzone są w różnych krajach.

"Gdy Opłatkiem się łamiemy, to życzymy sobie,

Żeby pokój był na ziemi, i niósł radość wszystkim,

Żeby słońce nam świeciło, zawsze naokoło,

Żeby ludziom tutaj było, dobrze i wesoło."