Pożegnanie żołnierzy

1359
Dowódca 25 BKPow. generał brygady doktor Stanisław Kaczyński wraz z zebranymi na Sali Tradycji żołnierzami oraz pracownikami wojska pożegnał odchodzących do rezerwy: podpułkownika Roberta Kłonice; podpułkownika Tomasza Królikowskiego; podpułkownika Marka Wójcika; majora Marka Weprzędza; majora Mariusza Stańczaka; chorążego Marcina Ćwieka oraz żołnierzy odchodzących do innych jednostek wojskowych: chorążego Piotra Malczewskiego, chorążego Cezarego Niżnikowskiego, jednocześnie dziękując żołnierzom za dotychczasową pracę, życząc dalszych sukcesów na nowych stanowiskach służbowych oraz w życiu prywatnym.

***

Podpułkownik Robert Kłonica rozpoczął swoją karierę wojskową w roku 1986r. jako podchorąży w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych. Po jej ukończeniu został wyznaczony na pierwsze stanowisko służbowe w 7 Oddziale Dyscyplinarnym, następnie służył w 18 batalionie desantowo-szturmowym oraz w Dowództwie Wojsk Lądowych.  Od 2010 roku pełnił służbę na stanowisku Komendanta Ośrodka Szkolenia Aeromobilno-Spadochronowego.

Dwukrotnie uczestniczył w misiach poza granicami kraju w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku oraz w Polskiej Jednostce Wojskowej w Siłach Międzynarodowych KFOR w Kosowie.

Rozkazem Personalnym Dyrektora Departamentu MON ppłk Kłonica został zwolniony do rezerwy.

Podpułkownik Tomasz Królikowski rozpoczął swoją karierę wojskową w roku 1984r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Specjalistów Techniki Wojsk Lotniczych w Oleśnicy, następnie służył w jednostce wojskowej w Łasku. Po ukończeniu Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w 1989r. objął stanowisko służbowe w 45 Lotniczym Pułku Szkolno-Bojowym, następnie służył w 21 batalionie zabezpieczenia Pułku Lotniczego, 37 Pułku Śmigłowców Transportowych, a od 1995r. związany z kawalerią powietrzną, gdzie służbę pełnił w 251 pułku kawalerii powietrznej i 1 pułku szwoleżerów. Od 1999 roku pełnił służbę w strukturach Dowództwa 25 BKPow. w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozkazem Personalnym Dyrektora Departamentu MON ppłk Królikowski został zwolniony do rezerwy.

Podpułkownik Marek Wójcik rozpoczął swoją służbę wojskową w roku 1981r w Technicznej Szkole Wojsk Lotniczych, następnie pełnił służbę w jednostce woskowej w Sochaczewie. . Po ukończeniu Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w 1986r. objął stanowisko służbowe w 9 Ośrodku Szkolenia Specjalistów Łączności, następnie w 37 Pułku Śmigłowców Transportowych, 6 batalionie zabezpieczenia oraz 7 bazie lotniczej. Od 1999r. pełnił służbę w Dowództwie 25 BKPow., 25 batalionie dowodzenia i 7 batalionie kawalerii powietrznej zajmując stanowiska logistyczne.
Od 2002r. związany z Powietrzną Jednostką Ewakuacji Medycznej, początkowo jako zastępca dowódcy, a od 2011r. jako dowódca jednostki.

Uczestniczył w misji poza granicami kraju w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.

Rozkazem Personalnym Dyrektora Departamentu MON ppłk Wójcik został zwolniony do rezerwy.

Major Marek Weprzędz rozpoczął swoją służbę wojskową jako podchorąży w Wyższej Oficerskiej Szkole Samochodowej. Po jej ukończeniu został wyznaczony na stanowisko służbowe w 4 Ośrodku Szkolenia Specjalistów.  Od 2002 roku związany z Dowództwem 25 BKPow.

Dwukrotnie uczestniczył w misiach poza granicami kraju w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku oraz w Afganistanie.

Rozkazem Personalnym Dyrektora Departamentu MON major Weprzędz został zwolniony do rezerwy.

Major Mariusz Stańczak rozpoczął swoją służbę wojskową w 1987r. jako podchorąży w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych. Po jej ukończeniu został wyznaczony na stanowisko służbowe w 3 Pułku Inżynieryjno-Budowlanym, następnie pełnił służbę w Ośrodku Szkolenia poligonowego, Centralnym Ośrodku Szkolenia Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych oraz 1 Warszawskiej Brygadzie Zmotoryzowanej. Od 2001 roku związany z kawalerią powietrzną, gdzie służył w: Dowództwie 25 BKPow., Powietrznej Jednostce Ewakuacji Medycznej oraz 7 batalionie kawalerii powietrznej.

Dwukrotnie uczestniczył w misiach poza granicami kraju w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku.

Rozkazem Personalnym Dyrektora Departamentu MON mjr Stańzcak został zwolniony do rezerwy.

Chorąży Marcin Ćwiek rozpoczął swoją karierę wojskową w roku 1994 jako kadet w Szkole Chorążych Wojsk Lądowych. Po jej ukończeniu został wyznaczony na pierwsze stanowisko służbowe w 7 Pułku Ułanów Lubelskich, następnie służył w  7 batalionie kawalerii powietrznej.  Od 2009 roku pełnił służbę w strukturach Dowództwa 25 BKPow. w Tomaszowie Mazowieckim.

Trzykrotnie uczestniczył w misiach poza granicami kraju w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku oraz w Afganistanie.

Rozkazem Personalnym Dowódcy Generalnego RSZ chor. Ćwiek został zwolniony do rezerwy.

Chorąży Piotr Malczewski rozpoczął swoją karierę wojskową w roku 1998 jako kadet w Szkole Chorążych Wojsk Lądowych. Po jej ukończeniu został wyznaczony na pierwsze stanowisko służbowe w 7 batalionie kawalerii powietrznej.  Od 2011 roku pełnił służbę w strukturach Dowództwa 25 BKPow. w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozkazem Dowódcy 25 BKPow. został wyznaczony na kolejne stanowisko służbowe w 7 batalionie kawalerii powietrznej.

Chorąży Cezary Niżnikowski rozpoczął swoją karierę wojskową w roku 1997 jako kadet w Szkole Chorążych Wojsk Łączności. Po jej ukończeniu został wyznaczony na pierwsze stanowisko służbowe w Centralnym Stanowisku Dowodzenia Wojsk Lotniczych Operacji Powietrznych. Od 2001r. związany z 25 batalionem dowodzenia oraz Powietrzną Jednostką Ewakuacji Medycznej.  Od 2012 roku pełnił służbę w strukturach Dowództwa 25 BKPow. w Tomaszowie Mazowieckim.
Dwukrotnie uczestniczył w misiach poza granicami kraju w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku oraz w Afganistanie.

Rozkazem Dowódcy 25 BKPow. został wyznaczony na kolejne stanowisko służbowe w 25 batalionie dowodzenia.

Zdjęcia: kpt. Tomasz Pierzak
kpt. Tomasz Pierzak