Niebawem renowacja Parku Rodego

477
W ramach prac powstaną m.in. nowe alejki, nasadzenia, plac zabaw oraz kącik rekreacyjny. Stanie też 29 latarni oświetleniowych LED oraz 2 naświetlacze.

Oprócz ceny, jednym z kryteriów oceny ofert będzie czas wykonania inwestycji. Nie może on jednak przekroczyć 28 października tego roku.

Decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, nasze miasto otrzymało dotację na realizację tego zadania w wysokości 300 tys. zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.159.578,98 zł