Jak bezpiecznie zwiedzać cyfrowy świat

613

Dyrektorzy Szkół Podstawowych, pedagodzy, wychowawcy klas 1-3 i nauczyciele informatyki wzięli udział w szkoleniu dotyczącego zagrożeń przy korzystaniu z Internetu. Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Łodzi oraz specjaliści Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Łodzi.

W trakcie spotkania, które dobyło się 15 maja, eksperci przekazali dyrektorom, nauczycielom i wychowawcom wiedzę na temat ochrony prywatności i danych osobowych, a także zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Podkreślali, że stanowi ona niezbędny element wychowania i edukacji szkolnej. Uczniowie powinni znać zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów oraz mieć świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania danych. Na początku przyszłego roku odbędą się spotkania z uczniami i ich rodzicami, które poprowadzą przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Łodzi oraz specjaliści Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Łodzi.

Szkolenie odbyło się w Sali Obrad Urzędu Miasta na wiosek Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Agnieszki Drzewoskiej-Łuczak.

Autor Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego