Uroczyste odsłonięcie obelisku

341

Policjanci uroczyste Obchody Święta Policji rozpoczęli już 13 lipca. Tego dnia w Urzędzie Miasta odbyła się konferencja poświęcona golgocie funkcjonariuszy Policji państwowej w latach 1939 – 1940 na wschodnich terenach RP. Przed konferencją wręczono odznaczenia za zasługi dla SEiRP. Następnie wszyscy udali się na Cmentarz Wojenny gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie obelisku, który powstał w hołdzie funkcjonariuszom Policji państwowej Tomaszowa Mazowieckiego oraz sąsiednich powiatów, oficerom zbrodni katyńskiej i represji NKWD z lat 1939 – 1941. 14 lipca obecny na wojewódzkim święcie policji Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach złożył pod obeliskiem kwiaty. Komendantowi Głównemu towarzyszył Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński oraz Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim insp. Szymon Herman.

Autor KPP Tomaszów Mazowiecki