ZUS – podsumowanie akcji emerytalnej w województwie i w Oddziale ZUS w Tomaszowie Mazowieckim

608

Już 8,3 tys. decyzji emerytalnych wydał ZUS w województwie łódzkim, na 19 tys. złożonych wniosków
o emeryturę od obniżonego wieku emerytalnego. W sumie więc oddziały ZUS na terenie województwa od 2 do 13 października rozpatrzyły już ok. 44 proc. wniosków.

Wprowadzenie zmian w ustawie polegającej na obniżeniu wieku emerytalnego spowodowało zwiększony wpływ wniosków emerytalnych  do ZUS. Szacuje się, że w całym kraju w związku ze zmianą ustawy emerytalnej w ostatnim kwartale 2017 r., dodatkowo wpłynąć może ponad 330 tys. wniosków o emeryturę. Do 13 października wpłynęło ich ponad 257 tys. co stanowi prawie78 proc. przewidywanego wpływu.

W województwie łódzkim od 1 września do 16 października wpłynęło ok. 19 tys. wniosków o emeryturę od obniżonego wieku emerytalnego. Uprawnionych do emerytury od obniżonego wieku emerytalnego w ostatnim kwartale tego roku na terenie województwa jest ok. 38 tys. osób. Można więc przyjąć,
że ok. 50 procent uprawnionych złożyło już wnioski. Przy czym szacowano, że spośród wszystkich uprawnionych, wniosek o emeryturę złoży ok. 33 tys. osób. Opierając się na szacunkowej liczbie osób, które mogłyby złożyć wniosek, można przyjąć, że tych wniosków złożono już 57 procent.

W dniach od 2 do 13 października, Oddziały ZUS na terenie województwa łódzkiego, wydały w sumie
ok. 8,3 tys. decyzji przyznających emerytury.

Przeciętna wysokość emerytury w województwie łódzkim dla kobiet wynosi – 1626,78 zł. i jest wyższa od przeciętnej emerytury dla kobiet w kraju, która wynosi – 1560, 17 zł. Przeciętna wysokość emerytury dla mężczyzn w łódzkim wynosi 2641,62 zł. i jest niższa niż przeciętna emerytura krajowa dla mężczyzn, która wynosi 2782,81 zł.

O emeryturę w całym województwie wystąpiło więcej kobiet niż mężczyzn. Różnica wynosiła 248 osób.

Dane dla Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim

Wpływ wniosków o emeryturę od obniżonego wieku emerytalnego od 1 września do 16 października – 4970.

Liczba decyzji emerytalnych wydanych od 2 do 13 października –  2429.

Przeciętna wysokość emerytury dla kobiet – 1541,73 zł.

Przeciętna wysokość emerytury dla mężczyzn  – 2635,88.

Zawieszona wypłata świadczeń – 278 kobiety i 182 mężczyźni. (Zawieszenie wypłaty świadczenia ma związek z kontynuowaniem zatrudnienia i brakiem złożenia Świadectwa Pracy, potwierdzającego rozwiązanie stosunku pracy).

Monika Kiełczyńska

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

woj. łódzkiego