Wyróżnienia dla pilotów

1259
W dniu 27 października br., w trakcie dorocznego kursu szkoleniowo-metodycznego kierowniczej kadry lotnictwa Sił Zbrojnych RP ZLOT 2017, zostały wręczone statuetki „Ikara”, którymi uhonorowano również pilotów 25 Brygady Kawalerii Powietrzne.
 
Regulamin uhonorowania statuetką „Ikara” przewiduje, że laureatami wyróżnienia mogą być żołnierze, którzy wnieśli szczególnie duży wkład w rozwój lotnictwa Sił Zbrojnych RP oraz charakteryzują się nienaganną i wieloletnią służbę wojskową w powietrzu.
 
Ponadto kandydaci muszą spełnić szereg poniższych wymagań:
– pozostawanie w składzie personelu latającego, jako pilot Sił Zbrojnych;
– posiadanie co najmniej 20 lat służby w składzie personelu latającego (po ukończeniu szkoły lotniczej);
– posiadanie ogólnego nalotu życiowego minimum 2000 godzin;
– posiadanie minimum pierwszej klasy kwalifikacyjnej pilota lotnictwa Sił Zbrojnych RP;
– posiadanie uprawnień instruktorskich (dzień/noc);
– posiadanie bardzo dobrej oceny z ostatniej opinii służbowej;
– niespowodowanie w ciągu całej służby wojskowej zdarzenia lotniczego zakwalifikowanego, jako niezdyscyplinowanie, świadome naruszenie przez załogę przepisów lotniczych lub warunków wykonania zadania;
– prezentowanie postawy zgodnej z „Kodeksem honorowym żołnierza zawodowego Wojska Polskiego”.
 Żołnierzami uhonorowanymi statuetką „Ikara” z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej zostali: ppłk Zbigniew Mitura, ppłk Mirosław Guzdek oraz ppłk Paweł Peterwas.
 
Wszystkim tegorocznym laureatom serdecznie gratulujemy.
Tekst: por. Michał Kolad
 
Zdjęcia: kpt. Krzysztof Nanuś