Notatka ze spotkania z rolnikami regionu sieradzkiego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 7 marca 2018 r.

708

W czasie, gdy trwały protesty części środowiska rolniczego, wiążące się z blokadą drogi  krajowej w Błaszkach i Wróblewie, przedstawiciele NSZZ Rolników IndywidualnychSolidarność” oraz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego spotkali się z Panią Ewą Lech, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby merytorycznie rozmawiać o problemach, z jakimi borykają się rolnicy regionu sieradzkiego, w szczególności producenci ziemniaka i warzyw.

W trakcie spotkania dyskutowano o następujących kwestiach:

1. Napływie ziemniaków i warzyw na rynek krajowy z innych państw członkowskich oraz spoza UE, konkurujących z krajową produkcją. Przedstawiciele środowiska rolniczego proponowali:

–   wprowadzenie „opłat jakościowych” dla płodów rolnych sprowadzanych do Polski
z innych państw, z których finansowane powinny być rozszerzone badania z zakresu jakości i bezpieczeństwa żywności. Podnoszono, że rozwiązania takie przyjęto
w niektórych innych państwach członkowskich;

–   wprowadzenie ochrony taryfowej dla ziemniaków w okresie od 15 maja
do 30 czerwca. Wskazywano, że takie rozwiązania funkcjonują
w niektórych innych państwach członkowskich;

–   zwiększenie nadzoru służb kontrolnych nad importowanymi towarami rolnymi, argumentując to wprowadzaniem na krajowy rynek ziemniaków i warzyw nie nadających się do spożycia lub wycofanych tam z obrotu;

–   ograniczenie kontyngentów na import zbóż z Ukrainy.

2. Potrzebie silniejszego wsparcia produkcji warzyw poprzez programy żywnościowe, takie jak np. „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020”, czy „Program dla Szkół”. Przedstawiciele środowiska rolniczego proponowali modyfikację programów w taki sposób, aby umożliwić w większym stopniu bezpośredni udział
w nich rolnikom.

3. Uznanie powiatu sieradzkiego za obszar wolny od bakteriozy pierścieniowej ziemniaka. Omówiono ograniczenia wynikające z zasad wysyłki polskich ziemniaków do innych państw członkowskich w kontekście występowania w Polsce bakteriozy pierścieniowej ziemniaka. Pomimo wynegocjowania z pozostałymi państwami członkowskimi oraz Komisją Europejską istotnych ułatwień w wysyłce ziemniaków, wdrożonych przed sezonem uprawowym 2017 r., producenci rolni wnioskują o dalsze ułatwienia, w tym uznanie regionu sieradzkiego za wolny od tej choroby.

4. Zwiększenie dopłat do powierzchni obsadzonej materiałem siewnym ziemniaka, uzyskanym zgodnie z przepisami o nasiennictwie do 70% ceny zakupu sadzeniaków.

5. Problem rozdrobnienia branży producentów warzyw i ziemniaków. Przedstawiciele środowiska rolniczego wskazywali na koszty związane z tworzeniem, utrzymaniem ,i rozwojem grup producenckich, jako barierę dla zrzeszania się rolników. Wskazali,
że krajowe grupy producentów importują ziemniaki i warzywa z zagranicy.

6.  Duże różnice pomiędzy skupem płodów rolnych, a ceną sprzedaży detalicznej w sklepach, wynikające m.in. z długiego łańcucha dystrybucji. W skazywano na brak polskich sieci sklepów, problemy w uzyskaniu zapłaty od dystrybutorów i ich nieuczciwe praktyki. Szansę na poprawę tego stanu rzeczy upatrywano w projektowanej Platformie Sprzedażowej oraz działaniach PROW nakierowanych na rozwój rynków lokalnych. Postulowano także utworzenie krajowej sieci supermarketów.

Ustalono, że wszystkie zgłoszone przez rolników postulaty zostaną przeanalizowane pod kątem możliwości wprowadzenia, także w świetle przepisów Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego. Sprawdzone zostaną także przekazane podczas spotkania informacje
o rozwiązaniach chroniących rynek, wprowadzonych przez inne państwa członkowskie (jako państwa, które wprowadziły takie mechanizmy przedstawiciele producentów wskazywali Węgry, Czechy i Francję).

Po zakończeniu analizy przekazana zostanie uczestnikom spotkania przez Ministerstwo kompleksowa odpowiedź na wszystkie zgłoszone postulaty. Wtedy też zostanie ustalony ewentualny termin kolejnych spotkań konsultacyjnych.

W środę, 7 marca 2018 o godzinie 10.00 rozpoczął się protest rolników z okolic Sieradza głownie producentów ziemniaków i warzyw. Rolnicy zablokowali drogę krajowa nr 12 w Błaszkach i Wróblewie.

Domagają się przede wszystkim :

– Dymisji Krzysztofa Jurgiela ze stanowiska Ministra Rolnictwa,

– Ograniczenia importu ziemniaków i warzyw do Polski,

– Częstszych kontroli fitosanitarnych produktów importowanych do Polski , głownie warzyw i  ziemniaków,

– przeanalizowania i zaradzenia ogromnej dysproporcji miedzy cena za ziemniaki czy warzywa,

uzyskana przez rolnika a cena jakie konsumenci musza płacić w sklepach, zwłaszcza w marketach,

– Wyrównania poziomu dopłat bezpośrednich w całej Unii Europejskiej.

W czasie gdy trwały protesty cześć środowiska a właściwie przedstawiciele NSZZ Rolników Indywidualnych „ Solidarność” oraz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego spotkali się z Pani Ewą Lech, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi aby przedmiotowo porozmawiać na temat postulatów i problemów z jakimi borykają się rolnicy z tego właśnie regionu. Spotkanie to zainicjował Poseł na Sejm RP Robert Telus, który pełni również funkcję Przewodniczącego Solidarności Rolników Indywidualnych Województwa Łódzkiego.

Organizatorzy, czyli Stowarzyszenie Polskich Producentów Ziemniaków i Warzyw „ Unia Warzywno- Ziemniaczana” nie wyklucza kolejnych blokad dróg. Zadajmy sobie pytanie dlaczego przedstawiciele protestów nie zechcieli uczestniczyć w rozmowach i przekazaniu swoich postulatów na spotkaniu zorganizowanym  z Minister Ewą Lech.  Wnioskując ubiegłotygodniowy protest można pokusić się o twierdzenie, iż była to typowo polityczna manifestacja, która nie miała na celu rozwiązań pożytecznych dla  rolnikom a jedynie rozdmuchanie politycznej afery. Przykładem może być pierwszy postulat jaki stawia Unia Warzywno Ziemniaczana o odwołaniu z funkcji Ministra Krzysztofa Jurgiela.

Czy tak naprawdę nie o rozmowę, pomoc  i rozwiązanie problemów i postulatów rolników chodzi, a tylko o zaczepki politycznie? Te pytania pozostawiam do samodzielnej interpretacji.

Warto nadmienić, iż po zakończonym proteście Poseł na Sejm Robert Telus na zbliżającą się środę zorganizował kolejne  spotkanie z Minister Ewą Lech tym razem już również z uczestnikami Unii Warzywno Ziemniaczanej.