Nasza szkolna grupa synodalna

470

W związku z Synodem Duszpasterskim Archidiecezji Łódzkiej który rozpoczął się w 2018(będzie trwał 3 lata) i który w pierwszym roku będzie poświęcony młodzieży, ks. Arcybiskup Grzegorz Ryś poprosił, aby wśród młodych ludzi chodzących na lekcje religii, powstały w szkołach grupy synodalne. W skład grup wchodziłaby młodzież i nauczyciele katechezy. Zespoły synodalne pracować mają z częstotliwością jednego spotkania w miesiącu.Zadaniem zespołu synodalnego będzie odpowiedź na ankietę (pytania ankietowe) dotyczące problematyki młodzieżowej, wiary, potrzeb religijnych, itp.

W skład zespołu z naszej szkoły weszli uczniowie z klasy 7b w składzie: Wiktoria Płóciennik, Izabela Jarzębska, Lena Przybylska, Rozalia Błaszczyk i Piotr Błaszczyk, który pełni funkcję sekretarza. Protokoły ze spotkań oraz odpowiedzi młodzieży na pytania w ankietach przesyłane są raz w miesiącu do kurii łódzkiej. Opiekę sprawują katecheci(p.Marcin Rybak, p.Piotr Pawlikowski) oraz p. Jolanta Błaszczyk. Więcej informacji na stronie synodlodz.pl

Źródło: SP Nr 3 im. J. Piłsudskiego