Projekt edukacyjny „Pomagamy bo kochamy” w SP Nr 3

628

16 marca 2018r. grupa uczniów z klas gimnazjalnych z naszej szkoły realizowała swój  szkolny projekt edukacyjny. Gimnazjaliści przygotowali gry i zabawy integracyjne dla dzieci z Przedszkola nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10.

Celem zajęć była potrzeba uświadomienia dzieciom prawdy, iż pomoc potrzebującym jest jednym z najważniejszych przejawów człowieczeństwa. Poświecenie komuś bezinteresownie swojego czasu może więcej czasami znaczyć, niż pomoc materialna.

Możliwość zabawy jest jednym ze sposobów prawidłowego rozwoju młodego człowieka, dzieci w ten sposób wykorzystują własny potencjał rozwojowy, nawiązują kontakty z rówieśnikami.

Podczas zajęć dzieci mogły nauczyć się umiejętności społecznych czyli: współdziałania w grupie, rozwiązywania sporów i konfliktów, wyrażania i doświadczania uczuć, zaspakajania naturalnej potrzeby ciekawości czy wreszcie dochodzenia do kompromisów. Przedszkolaki uczyły się nowych piosenek, gier i zabaw edukacyjnych oraz kolorowały obrazki. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku i balonów dla każdego sześciolatka.

Podczas zabawy dzieci bardzo dobrze się zintegrowały i mimo różnicy wiekowej znalazły wspólny język nie tylko między sobą, ale przede wszystkim z gimnazjalistami. Za zaangażowanie sześciolatki podziękowali „młodym nauczycielom” gromkimi brawami, Projekt realizowali wolontariusze Caritas z klasy 2c: Natalia Gruszczyńska, Hubert Jędrzejczak, Julia Wiśniewska i Wojciech Rosół, opiekunem był katecheta Marcin Rybak.

Źródło: SP Nr 3 im. J. Piłsudskiego