Jestem Flisakiem – zawód moich pradziadów

576

Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim zaprasza wszystkich mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego do uczestnictwa w projekcie pn. „Jestem flisakiem – zawód moich pradziadów”. Projekt realizowany jest we współpracy z Łódzkim Domem Kultury, który już po raz szósty współorganizuje wydarzenia kulturalne na terenie województwa łódzkiego.

Projekt jest jedyną i niepowtarzalną okazją do tego, by poznać obyczaje i kulturę nadpilicznych flisaków tzw. oryli – grupy zawodowej zajmującej się rzecznym spławem towarów, zawodem trudnym i niebezpiecznym, ale też z pewnością fascynującym.

Celem projektu jest wzmocnienie tożsamości kulturowej społeczności lokalnej poprzez przybliżenie kultury i obyczajów flisackich, a także zwiększenie i upowszechnienie wiedzy na temat lokalnego dorobku kulturowego i roli rzeki Pilicy w codziennym życiu, kultywowanie tradycji ludowej jako sposobu na rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci i młodzieży, zacieśnianie więzi międzypokoleniowej poprzez organizację 4 tematycznych wydarzeń edukacyjno-artystycznych dla wszystkich chętnych w okresie od sierpnia do września 2018 roku.

Zapraszamy do udziału dzieci starsze i młodsze. Liczymy również na obecność dorosłych, którzy będą wspierać twórczą działalność swoich pociech w zakresie prac ceramicznych, plastycznych czy też etnograficzno-kulinarnych.

Do uczestnictwa w projekcie zachęcamy również turystów odwiedzających Tomaszów Mazowiecki.

Dla uczestników projektu zorganizowane zostaną 4 tematyczne wydarzenia edukacyjno-artystyczne.

Pierwsze działanie, które odbędzie się 16 sierpnia o godzinie 11 w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury, przy Placu Kościuszki 18, rozpocznie się od uroczystego otwarcia wystawy przygotowanej przez pracowników Miejskiego Centrum Kultury, filii Skansen Rzeki Pilicy pt. „Flis, czyli rzeczny spływ towarów”, której tematyką będzie historia i krótka charakterystyka flisactwa. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających w Sali Wystawowej Miejskiego Centrum Kultury do 09.09.2018 roku.

Następnie Pani Dorota Iwanicka, bibliotekarka pełniąca obowiązki kierownika Oddziału dla Dzieci i Młodzieży snuć będzie opowieści o flisakach, przybliżające uczestnikom charakter pracy, historię, kulturę i obyczaje flisaków znad Pilicy. Uczestnicy poznają pieśni orylskie, ich gwarę oraz jadłospis obowiązujący na tratwie.

Zwieńczeniem pierwszego dnia działań projektowych będzie praktyczna część zajęć, czyli warsztaty plastyczne pn. „Rzeka w pejzażu”, podczas których wszyscy chętni, pod czujnym okiem profesjonalisty – Pana Marcina Stańca, plastyka Miejskiego Centrum Kultury, zapoznają się z techniką transferu grafiki na drewno oraz samodzielnie wykonają prace nawiązujące do pejzażu Doliny Pilicy.  Wykonane prace wyeksponowane zostaną na otwartej wystawie.

Kolejne spotkanie z uczestnikami projektu odbędzie się 27 sierpnia o godz. 11 w Miejskim Centrum Kultury, filii Skansen Rzeki Pilicy. Podczas warsztatów ceramicznych zatytułowanych „Ceramika użytkowa i artystyczna w kontekście kultury flisackiej” dzieci, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas poprzedniego spotkania, będą w grupach wykonywać typowe piece gliniane budowane niegdyś na tratwach. Takie piece miały bardzo prostą konstrukcję, do budowy których flisacy wykorzystywali łatwo dostępne materiały. Prace zaczynano od wykonania spodu pieca z gliny, następnie wbijano w glinę wygięte gałęzie, które tworzyły stelaż. Ściany pieca budowano z gliny wymieszanej z trawą, która miała za zadanie wiązać ten prosty materiał budowlany. Piec dodatkowo wyposażony był w komin. Przy pomocy tej prowizorycznej kuchni flisacy przygotowywali swoje proste potrawy.

Po zakończeniu lepienia dzieci przystąpią do ozdabiania pieców, odciskając  w glinie wzory przy pomocy elementów przyrody tj.: liście, patyki, kamienie. Artystycznego wsparcia udzielą małym budowniczym fachowcy ze Stowarzyszenia Amatorów Plastyków oraz instruktorzy merytoryczni Miejskiego Centrum Kultury.

Podczas trzeciego działania, które odbędzie się 30 sierpnia o godzinie 10 w Miejskim Centrum Kultury filii Skansen Rzeki Pilicy, przeprowadzony zostanie wykład przez dyrektora Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego, Panią Dorotę Bill-Skorupa pt. „Przestrzeń kulturowa Nadpilicza”. W części praktycznej działania uczestnicy wezmą czynny udział w warsztatach wikliniarskich, podczas których samodzielnie stworzą tradycyjne koszyki oraz więcierze do połowu ryb. Pani Izabela Jasewicz, mistrzyni w dziedzinie wikliniarstwa, współpracująca ze Stowarzyszeniem Doliny Pilicy opowie także uczestnikom warsztatów o wykorzystaniu wikliny w rybołówstwie na przestrzeni wieków.

Wydarzenie finałowe projektu rozpocznie się 9 września o godzinie 14,  w Miejskim Centrum Kultury, filii Skansen Rzeki Pilicy. Atrakcji będzie co niemiara!!! Działania rozpoczniemy od rozpalenia ognia we „flisackich piecach”, do czego niezbędna będzie pomoc dorosłych opiekunów naszych aktywnych uczestników.  W czasie, gdy piec będzie nabierał temperatury przystąpimy do wyrobu flisackiego pieczywa, które następnie upieczemy w glinianych piecach. Podczas oczekiwania na wypieki, uczestnicy będą wspólnie tworzyć opowiadanie o flisakach oraz śpiewać flisackie pieśni przy ognisku. Na zakończenie odbędzie się degustacja wypieków oraz biesiada przy ognisku. Największą atrakcją wydarzenia będzie obecność jedynej w Polsce Kapeli Flisackiej – Folk Band z Ulanowa, która bez wątpienia uświetni nasze wydarzenie finałowe.

Dla wszystkich uczestników zajęć gwarantowane są dyplomy „Małego Oryla”, upominki. Przewidziane są również nagrody za najpiękniej ozdobiony piec flisacki. Zakup nagród i upominków zostanie sfinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na bardzo liczny udział społeczeństwa w realizowanym przez Miejskie Centrum Kultury i Łódzki Dom Kultury projekcie.