Trwa rekrutacja do „Akademii aktywności zawodowej”

470

Autor: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

W ramach realizacji projektu przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Edukacyjnych pt. Akademia aktywności zawodowej (Poddziałanie 1.2.1 POWER 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Społecznego projekcie), prowadzony jest nabór uczestników.

Projekt skierowany  jest do osób niepracujących: bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy i biernych zawodowo, w wieku 18 – 29 lat, zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego, nie uczących się i nie kształcących.

Uczestnicy  projektu otrzymają wsparcie w postaci:

  • doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
  • interesujące szkolenia zawodowe kończące się egzaminem państwowym (prawo jazdy kat. C, C+E oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona, komplet szkoleń umożliwiający pracę jako kierowca zawodowy samochodu ciężarowego lub kurs spawania metodą MAG oraz TIG wraz z pełnymi uprawnieniami),
  • 3 – miesięczne płatne staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy,
  • stypendium stażowe,
  • zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia,
  • wyżywienie,
  • opłaty za egzamin egzaminów.

Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej: