SP 12 dla Niepodległej

856

Autor: Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim

11 listopada to niezwykły dzień w historii naszej Ojczyzny – po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. W bieżącym roku szkolnym również w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim – obchodzono 100. rocznicę tego wydarzenia.

W dniu 9 listopada uroczysta akademia rozpoczęła się o symbolicznej godzinie 11:11 wspólnym odśpiewaniem 4 – zwrotkowego „Mazurka Dąbrowskiego“. W ten sposób uczniowie SP12 i dzieci z Przedszkola nr 7 włączyli się do akcji zorganizowanej przez MEN – „Rekord dla Niepodległej“.

Po wspólnym odśpiewaniu hymnu, uczeń klasy ósmej, w krótkim rysie historycznym przedstawił okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości. W dalszej części uroczystości występujący uczniowie przenieśli zgromadzonych w odległe czasy początków państwa polskiego, przedstawiając legendę o Lechu, Czechu i Rusie.

Na pamiątkę spotkania uczniowie wręczyli przybyłym gościom: Przewodniczącej Rady Rodziców –  pani Joannie Sęk oraz majorowi Waldemarowi Kowalskiemu, który reprezentował Dowódcę 25 Brygady Kawalerii Powietrznej  – pana pułkownika  Adama Marczaka, Dyrekcji Zespołu: pani Iwonie Sudak, pani Ewie Goździk- Szczepańskiej i pani Kindze Chachule oraz na ręce wychowawców medale z popiersiem Józefa Piłsudskiego, uszlachetnione 24 karatowym złotem. Numizmaty te zostały ufundowane dla naszej szkoły przez Skarbnicę Narodową.

Warto zaznaczyć, że uroczystość w dniu 9 listopada była tylko finalnym etapem wielu przedsięwzięć, które w ostatnim czasie podjęto w Szkole Podstawowej nr 12 dla uczczenia 100 – lecia Niepodległości Polski.

Wśród nich warto wymienić udział w projekcieRazem dla edukacji. Rodzina Polonijna”, którego celem było poznanie historii Polski i Litwy oraz sylwetki i działań Marszałka Piłsudskiego. W ramach tej inicjatywy uczniowie z Litwy odwiedzili w listopadzie 2017 r. Tomaszów, a uczniowie z SP12 udali się z rewizytą na Litwę w maju 2018r., gdzie zwiedzili m.in. miejsca związane z Józefem Piłsudskim.

Społeczność szkolna uczciła Święto Niepodległości także poprzez organizację biegu rekreacyjnego pod hasłem „Bieg z Dwunstką z okazji 100 – lecia Niepodległości Polski”, podczas którego wszyscy uczestnicy wystąpili w barwach narodowych.

Spośród kolejnych inicjatyw podjętych dla Niepodległej należy wymienić także spotkanie uczniów z przedstawicielami Związku Strzeleckiego „STRZELEC” będącego kontynuatorem istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego, którego Komendantem Głównym był Józef Piłsudski.

Niecodziennym działaniem podjętym dla uczczenia Święta Niepodległości był również udział w VIII Spotkaniu Szkół Polskich i Polonijnych im. Jana Pawła II w Łodzi, podczas którego uczniowie mieli możliwość uczestniczyć m.in. w warsztatach historycznych czy w debacie o wolności w myśl nauk Jana Pawła II.

Ogrom działań podjętych przez społeczność SP12 dla Niepodległej ma niewątpliwie ogromny wpływ na kształtowanie tożsamości narodowej i kreowanie pamięci historycznej młodego pokolenia.