FINAŁ SZLACHETNEJ PACZKI!

702

Autor: ZSP Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

W miniony weekend odbył się w naszej szkole finał „Szlachetnej Paczki”. Od listopada wielu ludzi pracowało nad przygotowaniem świątecznych paczek dla rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Szlachetne serce okazała również społeczność naszej szkoły. Wspólnymi siłami udało nam się przygotować paczkę oraz pomóc w zorganizowaniu jej finału. Potem przyszedł czas na integrację i wspaniałą zabawę!

Nie wystarcza słów i nie wystarcza serca, aby podziękować wszystkim osobom, które wsparły tę akcję. Dziękuję Dyrekcji szkoły za udostępnienie miejsca na przyjęcie paczek i piękny dar do naszej paczki, wszystkim pracownikom szkoły, ich bliskim oraz rodzicom uczniów za wsparcie finansowe i rzeczowe, wszystkim klasom za zrealizowanie w pełni przydzielonych zadań. Dziękuję pięknie KOCHANYM mamom i uczennicom, które upiekły dla nas PRZEPYSZNE ciasta i kolorowe babeczki, chłopakom z radiowęzła: Krzysztofowi Bąbolowi z kl. 2E i Antoniemu Jagielińskiemu z kl. 1MEt oraz Arturowi Sakturze z kl. I Mt za stworzenie świątecznego, muzycznego klimatu. Dziękuję wszystkim  wolontariuszom z kl. 2Mtw i 3 Mt, którzy pomagali przy pakowaniu paczek. Dziękuję Agnieszce Dziurdzi z kl. 3H za wzorową opiekę nad kawiarenką szkolną i życzliwy uśmiech do wszystkich ludzi. Dziękuję także wolontariuszom – juniorom ze szkół gimnazjalnych: Agacie, WikiJurandowi, którzy już teraz chcą się uczyć pięknej sztuki pomagania. Bardzo gorąco dziękuję również Paniom Profesor Joannie KryszewskiejBeacie Chwalińskiej za życzliwe wsparcie i opiekę nad młodzieżą. Najpiękniej jednak dziękuję grupie wolontariuszy z klas: 1 Mt, 1H, 1 IT, 1 Iw, 2 Mtw, 3 Iw, 3 MEt, którzy poświęcili dwa wolne dni i nie szczędzili sił oraz zaangażowania przy rozwożeniu paczek do rodzin, dzielili z nimi uśmiech i nadzieję, dbali o porządek na sali, dodatkowo przygotowali paczkę dla potrzebujących dzieci w Afryce i świetnie się bawili. To było ogromne logistyczne przedsięwzięcie, a jednak daliśmy radę! Jestem z Was dumna, „dzieciaki”!!! Raz jeszcze DZIĘKUJĘ wszystkim za tak fajne zaangażowanie się w akcję, świetną robotę i super atmosferę! Najpiękniejszym jednak podziękowaniem niechaj będą życzliwe słowa obdarowanych rodzin, z trudem wypowiadane przez dławiące łzy…

Szkolny koordynator Szlachetnej Paczki