Kolejny sukces powiatu !

824

Autor: Starostwo Powiatowe

Powiat Tomaszowski z radością informuje, że wniosek pn.„Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim” otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie III.2.2. Drogi lokalne.

Spośród 11 złożonych projektów jedynie 2 uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną przy czym nasz wniosek uzyskał najwyższą punktację w województwie łódzkim 79,09 % punktów.

Planowana wartość inwestycji wynosi 8 874 889,90 PLN, dofinansowanie  7 327 899,60 PLN.