Rok 2018 w ruchu drogowym – podsumowanie

451

Autor: KPP Tomaszów Mazowiecki


Przez województwo łódzkie przebiegają główne drogi naszego kraju. Położenie regionu w centrum Polski sprzyja dużemu natężeniu ruchu pojazdów i przekłada się na dużą liczbę zdarzeń drogowych. Z danych statystycznych wynika, że w 2018 roku doszło do 3753 wypadków, to o 37 mniej niż rok wcześniej. Rannych zostało 4597 osób, to o 157 mniej niż w roku 2017. Liczba ofiar śmiertelnych pozostała na podobnym poziomie: 226 i 219 rok wcześniej. Oznacza to, że choć wypadków było mniej, to były one tragiczniejsze w skutkach. Pamiętajmy, że ofiary śmiertelne to nie tylko statystyki, lecz realne tragedie całych rodzin. W roku 2018 funkcjonariusze wyeliminowali z ruchu 5743 nietrzeźwych kierujących. Każdy z nich stanowił ogromne zagrożenie na drogach. Dlatego policjanci samego pionu RD wykonali 535081 badań stanu trzeźwości kierujących.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie województwa łódzkiego:

Wzorem lat ubiegłych, w 2018 roku do największej liczby wypadków doszło na drogach powiatowych – 1684. Najmniej na autostradach – 102. Najwięcej wypadków drogowych miało miejsce w piątki w godzinach 16.00-17.00. Ofiar śmiertelnych najwięcej było również w piątki w godz. 17.00-18.00.

Nadal główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących to nieudzielenie pierwszeństwa (939) i nadmierna prędkość (735). Główną przyczyną wypadków spowodowanych przez pieszych było nieostrożne wejście na jezdnię tuż przed jadący pojazd (105). W 2018 roku odnotowano 821 wypadków z udziałem pieszych, w których 761 osób zostało rannych a 70 zabitych.

Łódzcy funkcjonariusze przez cały rok prowadzili na terenie województwa wiele akcji prewencyjnych. Zależy nam na edukacji uczestników ruchu drogowego niezależnie od ich wieku. Dlatego w minionym roku policjanci prowadzili zajęcia z bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie tylko dla najmłodszych, których odwiedzaliśmy w przedszkolach i szkołach, ale także dla dorosłych, w tym seniorów. Docieramy zarówno do kierujących jak i pieszych, dla których nieodłącznym elementem powinny być odblaski. Były także autorskie i mniej typowe akcje np. walentynkowa „Zwolnij. Jak kocha to poczeka” czy listopadowe działania „Twoje światła-twoje bezpieczeństwo”. Nie zabrakło również bieżących działań represyjnych podejmowanych wobec piratów drogowych w sposób rażący łamiących przepisy ruchu drogowego.

Pozytywnym trendem jest rosnąca liczba tzw. obywatelskich zgłoszeń od świadków, którzy widząc niepokojące sytuacje na drodze alarmują policję jak chociażby o nietrzeźwych kierujących.