Kurs instruktorsko-metodyczny dla dowódców plutonów i drużyn

601

Autor: 25. Brygada Kawalerii Powietrznej

30 stycznia 2019r. na wojskowych obiektach szkoleniowych przeprowadzony został kurs instruktorsko-metodyczny dla dowódców plutonów i drużyn 7 batalionu kawalerii powietrznej wchodzącego w skład 25 BKPow.

W ramach szkolenia ocenie poddana została wiedza dowódców z zakresu metodyki szkolenia oraz znajomości dokumentów normujących prowadzenie Szkolenia Ogniowego. W czasie zajęć sprawdzono również umiejętności praktycznego prowadzenia zajęć z Taktyki oraz Regulaminów Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie uczestnicy występowali zarówno w roli kierowników zajęć i instruktorów na punkcie nauczania.

Podczas oficjalnego zakończenia kursu, pełniący w zastępstwie obowiązki, dowódca 7 batalionu kawalerii powietrznej mjr Grzegorz PLASKOTA, podziękował wszystkim uczestnikom za zaangażowanie.