3 marca weź udział w biegu pamięci Żołnierzy Wyklętych!

611

Autor: Urząd Miasta

Po raz trzeci w Tomaszowie Mazowieckim odbędzie się bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych. 3 marca o 11:30 rozpoczną się uroczystości przy obelisku pamięci Żołnierzy Wyklętych, który znajduje się przy ulicy Bohaterów 14 Brygady.

Bieg rozpocznie się o  12 na ulicy Browarnej. Trasa będzie przebiegać ulicą Browarną, przez Park Miejski Solidarność, chodnikiem przy ulicy Nowowiejskiej i Browarnej, meta będzie usytuowana w Parku Miejskim „Solidarność”.

Rejestracja w tym roku odbywać się będzie poprzez zapisy mailowe pod adresem: biegtropemwilczym@tomaszow-maz.pl. Aby przebiegła pomyślnie należy podać Imię, Nazwisko, datę urodzenia oraz miasto. Pierwszych 210 osób otrzyma pakiety startowe w postaci koszulki oraz medalu. Na bieg można zapisać się również w dniu zawodów od godziny 9:30 do 11:30
w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, filii Miejskiego Centrum Kultury, przy ulicy Browarnej 7. Tam też należy złożyć oświadczenie uczestnika zawodów, które jest dostępne wraz z regulaminem umieszczonym w załączniku. Podpisując deklarację uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu i że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.

Zapraszamy!

W dnu biegu mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w ruchu drogowym w rejonie ulic Mościckiego, 14 Brygady oraz Browarnej.

Pliki do pobrania