Nowy skład Rady Muzeum

441

Autor: Urząd Miasta

Znamy już nowy skład Rady Muzeum. 14 lutego Rada Miejska wybrała nowych członków. Kto wszedł w jej skład?  

Ze względu na kończącą się kadencję trzech dotychczasowych członków Rady Muzeum,  Rada Miejska powołała  do składu Rady następujące osoby:

 • Marta Goździk – przedstawiciel Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego;
 • Elżbieta Przedbora – przedstawiciel Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim;
 • Tomasz Wawro – przedstawiciela Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim.

Nowi członkowie Rady Muzeum im. Antoniego hrabiego Ostrowskiego rozpoczynają kadencję 2019-2023 26 lutego.  

Skład Rady Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim imienia Antoniego hrabiego
Ostrowskiego

 1. Marta Goździk – przedstawiciel Prezydenta Miasta;
 2. Elżbieta Przedbora – przedstawiciel Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego;
 3. Tomasz Wawro – przedstawiciel Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego;
 4. dr Maria Piech – pracownik naukowy Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim;
 5. dr Marta Walak – dyrektor Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim;
 6. Wiesława Bogurat – była dyrektor Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego, etnograf i muzealnik;
 7. Elżbieta Szymańska –przedsiębiorca, właściciel sieci hoteli, restauracji i firm w Polsce i za granicą, m.in. Firmy KELMES w Tomaszowie Mazowieckim;
 8. dr Tomasz Matuszak – dyrektor Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, historyk-archiwista;
 9. Paweł Zybała – dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzezinach;
 10. Jan Rybak – prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum.